Květen 2011

Já misantrop

24. května 2011 v 22:55 | M.T.
Milujte se - zabijte se,
na červy já nemám vkus,
odejděte - neptejte se,
pro mě jste jen velký hnus.

Já jich tolik viděl - tolik znal,
nikdo z nich to nechápal,
v sobě hněv pěstuji zas,
na ten okamžik ještě nedozrál čas.

Můj duch již dávno zatemněl
a přítel můj zas oněměl,
jak krysy jsou - všude jdou,
na co narazí - to zabijou.

Stařec

20. května 2011 v 20:59 | M.T.
Stál tak tiše - celé věky,
poslouchal jen šum té řeky,
on již viděl všechno - nechtěl nic,
hustě zarostlý byl jeho líc.

Sám se sebou vyrovnán,
přec byl lidem neuznán,
měl i peněz - byl však skromný,
zajisté nového života byl hodný.

Vše však jednou musí skončit,
on neměl důvod tvář si smočit,
už se plaví - celé věky,
unáší ho proud té řeky.

Minulost

20. května 2011 v 13:12 | M.T.
Umírej jen tiše - prosím,
rád po ránu trávu kosím
a pohlížím na kraj louky,
tam přebýval kdys starý srub,
u srubu stál statný dub
a na dubu silná smyčka,
pohasla ti tvoje líčka.

Už tu nejsi - nebudeš,
kde teď vlastně zůstaneš?!

Černé srdce

18. května 2011 v 22:24 | M.T.
Já nejsem nocí a nejsem dnem,
nejsem barvou - žiji snem,
žiji kdesi - v rušném klidu,
v klidu - otáčím se zády k lidu.

Chtěl jsem býti světlem v temnu,
chtěl jsem žíti - nepadat ke dnu,
důvod mého žití zmizel,
s chutí jsem k tobě dříve vzhlížel.

Teď však nemám zhola nic,
teď už nechci zářit víc,
pro tebe už nemám slabost,
všechno je jen velká blbost.

Propadám jen černu v sobě,
má nenávist teď patří tobě,
již není třeba hezkých snů,
chci jen konec všech svých trpkých dnů.

Šílenství

13. května 2011 v 16:28 | M.T.
Spirála se točí - piští,
mně se kdosi směje - kleští,
před očima bílý stín,
z nozder mi teď visí klín.

Vše se leskne - všechno vzplálo,
mrtvé dítě na loutnu hrálo,
u kamen spal skřetí slouha,
všude kolem je smrti touha.

Hudba varhan - lesů chorál,
vychrtlý kůň v bažině oral
a tlustý muž se tomu smál,
on byl té země - divný král.

Hajzlák

12. května 2011 v 19:11 | M.T.
Ten výrobek , jako sníh bílý,
při dosrání ti bude milý
a nezatratíš jej, když nebude hej,
když do lesa jdeš, vždy ho měj.

Neplýtvej jím, lesů je tak málo,
bez něj by si děvče tvé ruku zasíralo,
tak kdo mi tento zázrak dal,
to je již jedno, já právě dosral.

Vrah

12. května 2011 v 19:08 | M.T.
Noc a klid a měsíční svit,
tu nevidím a neslyším,
číhám na oběť a v duši klid,
možné rizika však přehlížím.

Život

10. května 2011 v 20:23 | M.T.
Slitá mysl - slitý zrak,
kdy poletím do oblak,
kdy už spatřím lásku svou,
kdy už budu září pouhou?

Jak mám tady šťastně žít,
proč já zde už nechci být
a proč zas všechno plyne dál,
na okamžik jsem se tomu smál.

8. května 2011 v 22:51 | M.T.
Já v samotě vždy přebýval,
ve vlastním světě kraloval,
myšlenky zlé i dobré přemítal
a obraz života svého maloval.

Léto

8. května 2011 v 22:49 | M.T.
Čisté dobro - vody šum,
tu utápí se starost má,
tu nepatří teď rozum,
slyšet je jen ta hudba líbezná.

Tu tolik krásy - tolik cest,
větší než-li moře hvězd
a přece mi zde cosi chybí,
ten problém, že zde je tolik lidí.